Výsledky přijímacích zkoušek do 1. ročníku

Share this article

entrance exam results

Uchazeči ze zahraničí nebo z mezinárodních škol, kteří nekonali státní přijímací zkoušky – přijati do 1. ročníku:

Candidates from abroad or from international schools who didn’t sit state entrance exams – Accepted into Year 1: 

240275

240284

221648

221571

221465

240279

230001

240264

240270

240325

240281

240273

240271

240267

240201

240197

221709

240199

Congratulations to successful candidates! / Blahopřejeme úspěšným kandidátům!