Prezentace

Výstavy uměleckých děl

Kreativita je klíčovým prvkem filosofie naší školy a samotného programu :more. Odděleníumění podporuje inspirativní a činorodou atmosféru tím, že umožňuje studium  různorodých specializací  včetně výtvarného umění (kresba, malba a grafika), sochařství, módního návrhářství , architektury, digitální fotografie, 3D tisku a keramiky. Naši studenti získávají inspiraci z širokého okruhu kulturních odkazů a ve svých dílech reflektují jak tradiční, tak i současné umělecké formy.

Odděleníumění je známá tím, že vynikajícím dílům poskytuje prostor pro propagaci.  Interiér školy slouží jako stálá výstava studentských prací nejen  pro komunitu školy, ale i pro návštěvníky ECP. Umělecká díla studentů začleňujeme také do našich tiskových a marketingových materiálů a ta nejlepší zveřejňujeme v kalendáři školního roku.

Studenti se zapojují do charitativních projektů, které zahrnují tvorbu a prodej předmětů, jako jsou loutky nebo keramika, například na vánočním trhu. Řada našich studentů z vyšších ročníků také spolupořádají nezávislé výstav. Je to pro ně příležitost, jak naplnit jednu ze základních složek programu studia IB, tzv. „Kreativitu a Pomoc“ Kromě  toho Anglické gymnázium každoročně plánuje řadu výstav prací vytvořených napříč všemi ročníky:

Term 1: Výstava Zakladatelů školy se soustředí na výstavu prací výherců Cen umění a Ocenění talentu. Zároveň jsou zde vystavena vybraná diíla programu studentů umění (Pre IB a IB).

Term 2: IB výtvarná výstava, jejímiž kurátory jsou sami studenti, se koná v externích profesionálních prostorách a je závěrečnou prezentací prací z 5.a 6.ročníku.

Term 3: Letní výstava si klade za cíl vystavit nejlepší výtvarná díla roku napříč všemi ročníky.

Koncerty

Hudební představení hrála v životě školy vždy důležitou roli. Hudba nejen že provází významné akce naší školy, jako je např. Den zakladatelů nebo Předávání cen, ale během školního roku se koná mnoho dalších hudebních akcí:

Open Mics –  Mikrofon pro všechny je akce organizovaná vedoucím hudební výchovy jedná se spíše o neformální hudební představení. Kdokoli se může přihlásit k hudebnímu vystoupení a otestovat si tak svůj hudební talent. 

Koncert na podporu Stipendia Václava Havla pořádaný studenty a podporovaný vedoucí hudební výchovy je jednou z největších hudebních akcí školního roku. Jeho cílem je získat peníze na stipendium Václava Havla, ale neméně důležité je, že poskytuje příležitost ocenit hudební talenty školy. Studenti též zvou hostující umělce, jako jsou naši bývalí studenti či studenti z jiných pražských škol. Hlavními hosty jsou však romští hudebníci, kteří vždy vnesou do celého koncertu nezapomenutelnou atmosféru.

Nejvýznamnější  hudební událostí školního roku je bezpochyby Vánoční koncert – tradiční akce konaná v krásném prostředí kláštera Emauzy, kde si rodiče, studenti a učitelé vychutnávají vánoční atmosféru prostřednictvím hudebních vystoupení našich studentů. Nejlepší hudebníci a studenti dramatické výchovy ECP vytvářejí  pestrý program hudebních a literárně – dramatických vystoupeních. Na konci koncertu diváci spolu s účinkujícími zpívají společně české a anglické koledy. Koncert v hektickém čase adventu poskytuje vítanou příležitost k zastavení, rozjímání i  radosti z našich talentovaných studentů, ale pomáhá také dobré věci. Všechny vybrané peníze jsou věnovány na dobročinné účely, které si studenti sami zvolí na začátku školního roku.

Divadelní představení

Dramatická výchova má v naší škole ojedinělé postavení. Je to akademický předmět – studenti jej mohou studovat na úrovni IB a v nižších ročnících mají možnost absolvovat zkoušku LAMDA, což je významná divadelní kvalifikace.

Dramatická výchova však není jen vyučovací předmět, je to platforma, kde studenti rozvíjejí fantazii a objevují sílu kreativity. Je velmi populární, protože je otevřená všem – nejen těm zvláště talentovaným. To dává každému studentovi úžasnou příležitost do divadelního umění proniknout, získat sebedůvěru při veřejných proslovech, objevovat různé příběhy a postavy, seznámit se s novými přáteli, naučit se, jak je v divadle zvláště důležitá týmová práce, nebo si jen užívat mimořádnou atmosféru divadla.

Během školního roku se uskutečňuje několik divadelních představení organizovaných buď studenty IB Drama programu, nebo vedoucím učitelem dramatické výchovy. Konají se v různých menších pražských divadlech nebo ve školním divadelním studiu.

Školní představení jsou vždy velmi kreativní, nekonvenční. Jsou hojně navštěvována studenty, rodiči, zaměstnanci a přáteli školy. Jedno představení – společné dílo naší školy a Fakulty umění – sledují v době výuky všichni studenti nižšího stupně.

Midsummer Night’s Dream musical

ECP Theatre Hotel

ECP Dracula’s Requiem

FRAGMENTED – Theatre of the Absurd