Zaostřeno na psychologii

Share this article

ECP Psychology graduates offering advice to the current cohort of IB Psychology students.

Studenti Anglického gymnázia (ECP) mají to štěstí, že naši absolventi jsou ochotni přijít k nám do školy a nabídnout jim kariérní poradenství. Minulý týden si naši studenti programu IB mohli vyslechnout čtyři naše diplomované psychology – Dr. Ingmara Gormana, Annu Hejlovou, Charlieho Quoc Anh Danga a Dr. Evu Nouzovou. Jsme jim velmi vděčni za to, že věnovali svůj čas konzultaci a další generací studentů psychologie na našem gymnázium. Kromě toho, že tato setkání poskytují faktické rady, pomáhají také studentům představit si, kde by mohli být ve své kariéře za 10 nebo 20 let.

Rozsah zkušeností a odbornosti

Ingmar a Eva pracují jako kliničtí psychologové. Ingmar v ECP maturoval v roce 2003 a poté se přestěhoval do Ameriky. Původně plánoval studovat filozofii, změnil však kurz a zaměřil se na psychologii. Nyní pracuje v někdy kontroverzní oblasti používání psychedelik k léčbě PTSD. Je spoluzakladatelem psychedelické vzdělávací společnosti Fluence, která poskytuje výcvik v oblasti duševního zdraví v psychedelické léčbě. Ingmar hovořil se studenty o pokroku, kterého tento výzkum dosáhl. Předpověděl, že by tyto látky mohly být v roce 2025 dostupné na předpis.

Eva, absolventka ECP z roku 2007, je také klinickou psycholožkou. Její cesta ji zavedla do Skotska, kde studovala na Aberdeen University. Získala magisterský titul MA Joint Honors v oborech psychologie a sociologie a poté také PhD v oblasti psychologie. Stále s mírným skotským přízvukem studenty zaujala popisem svého výzkumu o tom, jak lze pohyby očí využít k identifikaci stavů, jako je schizofrenie. Eva se nedávno vrátila do Prahy, kde má vlastní praxi.

Práce ve věznici

Nálada se změnila, když Charlie, jeden z maturantů roku 2013, poskytl mrazivý pohled do temnější oblasti psychologie. S magisterským titulem v oboru kriminální forenzní psychologie a viktimologie na University of Groningen pracuje jako nápravný psycholog pro středně až vysoce rizikové vězně ve věznici s nejvyšší ostrahou. Popsal, jaké to je pracovat v prostředí, kde musí neustále vyhodnocovat rizika, kterým jsou on i ostatní od svých klientů vystaveni. Je to práce pod vysokým tlakem, kde je běžné změnit působiště už po pár letech. Charlie proto počítá s tím, že v budoucnu přejde k policii v rámci poradenské činnosti.

Řízení změn

Annina zkušenost byla v kontrastu s často intenzivní prací, kterou vykonávají její kolegové, kteří se přednášky zůčastnili. Po absolvování ECP v roce 2015 získala titul BSc v oboru psychologie na Queen Mary University v Londýně. Poté se přesunula na univerzitu LSE, kde absolvovala magisterský program, MSc, v organizační a sociální psychologii. Součástí byla i roční stáž s poradenskou společností v oblasti vzdělávání a rozvoje. Anna nyní spolupracuje s komerčními klienty, poskytuje poradenství v oblasti řízení změn a v oblasti řízení. Říká: „Jednou z výhod tohoto oboru psychologie je, že na konci dne můžu nechat svou práci za sebou. To není pro psychology pracující s pacienty vždy snadné.“

Absolventi ECP

Anglické gymnázium má rozsáhlou síť absolventů, jež byla založena na Britské ambasádě v roce 2015 jako součást našeho 20. výročí. The English College in Prague Network (ECPN) pomáhá našim absolventům zůstat v kontaktu s gymnáziem. A co je důležité, současným studentům poskytuje přístup k bohatým zkušenostem a radám absolventů. ECPN také dává absolventům pracujícím ve stejném oboru možnost vzájemného kontaktu a skutečnou podpůrnou síť.

Stavební plány

Kromě podpory myšlenky „revanšovat“ se komunitě, což byl jeden z původních cílů zakladatelů Anglického gymnázia, tyto kariérní sezení poskytují absolventům příležitost navštívit svoji střední školu. Oceňují, když se mohou setkat s některými ze svých bývalých učitelů. Ingmar, Eva, Charlie a Anna se také mohli dozvědět o našich vzrušujících stavebních plánech na rekonstrukci školní budovy. Tento projekt nám umožní umístit celou školu pod jednu střechu a poskytne nám nové atraktivní prostory.