Studenti Anglického gymnázia se zúčastnili Modelového zasedání OSN

Share this article

ECP MUN Team - January 2018

Studenti Anglického gymnázia se zúčastnili Modelového zasedání OSN (MUN)

Během víkendu navštívilo sedm studentů Anglického gymnázia (ECP) University of New York in Prague. Zúčastnili se konference MUN – Modelování Organizace spojených národů. Tato konference byla jednou z mnoha konferencí MUN (Model United Nations), kterých se studenti ECP zúčastňují již mnoho let. Účast na rozpravách MUN je velmi oblíbenou mimoškolní činností našich studentů. Tuto skupinu studentů na starosti Dr. David Young, učitel na Anglickém gymnáziu.

Cílem konference MUN je zapojit studenty do simulace skutečných zasedání OSN. Přijmou úlohu delegátů z různých zemí. Studenti jsou zařazeni do výborů, kde diskutují o skutečném problému přiděleném jejich výboru v rámci pozice své přiřazené členské země. Předtím, než se studenti účastní konference, zkoumají tyto pozice, píší projevy a zkoušejí si veřejné vystoupení. Celé cvičení jim pomáhá lépe pochopit problémy, které ovlivňují svět, a to, jak jsou řešeny na mezinárodní úrovni. Na závěr se hodnotí výkony účastníků a udělují se ceny.

Na pražské konferenci MUN Rada bezpečnosti projednala opatření zaměřená na řešení kybernetické války. Výbor pro lidská práva projednal situaci rohinských uprchlíků a Ekonomická a sociální rada rokovala o dalším vývoji po ukončení konfliktu. Delegáti ECP konferenci významně ovlivnili. O tématech diskutovali uvědoměle a informovaně. ECP získalo ocenění pro významné delegáty – Teri Kejvalovou (Rada bezpečnosti) a Nikitu Dyatlova (Lidská práva). Cenu za nejlepšího delegáta získal Allison Mahmood (Rada bezpečnosti). Byla to naprosto úžasná zkušenost pro všechny zúčastněné. Více informací o organizaci MUN naleznete na adrese http://www.praguemun.cz/