Absolvent z roku 2009 Michal Barabas navštívil ECP!

Share this article

Doctor Michal Barabas graduated from the ECP in 2009.

Medicína je mezi studenty Anglického gymnázia oblíbeným oborem. Letos začalo pět absolventek roku 2018 studovat lékařství na Univerzitě Karlově.

Naši absolventi studují medicínu i ve Velké Británii a když Michal Barabas nabídl, že by mohl přijít promluvit si se současnými studenty, kteří přemýšlí o kariéře v lékařství, byli jsme potěšeni, že ho můžeme přivítat zpět ve škole. Michal hovořil o tom, co se v jeho životě událo poté, co opustil ECP. Ukázal studentům, že existuje více než jedna cesta k tomu, jak se stát lékařem.

Doktor Barabas nejprve studoval farmakologii na University College London a chtěl se stát akademickým vědcem. Ale poté, co absolvoval UCL, si uvědomil, že nechce strávit svůj pracovní život před lavicí, s pipetou v ruce. Michalovy obzory byly širší; chtěl se více věnovat studiu nemocí a jejich vlivu na lidi. Uvědomil si také, že chce mít kolem sebe více interakcí s lidmi než je obvyklé v pozici vědce.

Cambridge University

Michal se tudíž vydal na poněkud méně známou cestu k tomu, jak se stát lékařem. Vrátil se na univerzitu, tentokrát do Cambridge, aby zde postgraduálně studoval medicínu. Tato cesta je otevřena nejen absolventům vědy, ale i těm, jejichž první diplom je z velmi odlišného oboru. Michal studoval například se studentem, který se předtím věnoval oboru francouzština a španělština. Jednalo se o intenzivnější čtyřletý kurz, ale ne natolik intenzivní, aby si Michal nenašel čas na svoji vášeň pro lední hokej. Hrál za tým Cambridge a zúčastnil se tradičního meziuniverzitního zápasu proti Oxfordské univerzitě.

Školení pro nemocniční lékaře

Nyní je Michal kvalifikovaným lékařem a právě nastoupil na svoje první pracovní místo. Pracuje v nemocnici Hinchingbrooke v Huntingdonu nedaleko města Cambridge.

Současní studenti ECP si poslechli, jaká budou Michalova příští léta jako doktora ve výcviku. Bude rotovat po různých speciálních pracovištích v rušné obecné nemocnici, aby získal zkušenosti ve všech oblastech, které se mu otevřou. V současné době pracuje v léčebně pro krátkodobě nemocné pacienty. Jejich diagnózou může být zápal plic, sepse nebo potřebují podrobnější vyšetření svých příznaků.

Lékařství má pro každého něco

Lékařství má mnoho tváří, takže každá osobnost má své umístění, od patologie, radiologie přes vnitřní medicínu až po specialisty zabývající se komplexní chirurgií, jako je neurochirurgie nebo maxilofaciální chirurgie. Některé speciální obory ve Spojeném království jsou v České republice méně obvyklé, například paliativní péče, která se zabývá zvládáním symptomů, kterými pacienti trpí na konci svého života.

Den v životě lékaře na praxi

Michal popsal typický den v práci. Začíná to vizitou, kterou vede primář. Navštíví každého pacienta na oddělení a rozhodnou o svých léčebných plánech na daný den. Je na začínajících lékařích, jako je Michal, aby zajistili, že dané plány budou provedeny; například uspořádání nových léčebných režimů, provádění zvláštních krevních testů nebo postupů, jako je například bederní punkce či sjednání složitějšího monitoringu prostřednictvím magnetické rezonance, CT nebo ultrazvuku.

Jeho pracovní týden je na zvládnutelných 40ti hodinách, přestože stejně jako všichni ostatní lékaři říká, že zaměstnanci NHS dělají přesčas, aby pokryli rostoucí poptávku. Pravidelně musí pracovat další hodinu nebo dvě, aby dokončil plány svých pacientů. A ne vždy jde o hodiny od 9 do 5, protože pacienti jsou nemocní 24 hodin denně. Když Michal pracuje přes noc, je odpovědný za pět oddělení, z nichž každé pečuje o přibližně 50 pacientů. Zdravotní sestry Michalovi reportují případné obavy o určité pacienty.

Michal odpověděl i na otázky studentů. Velkoryse nabídl, aby mu studenti napsali e-mail, jakmile pokročí jejich úvahy o kariéře v medicíně.

Vzpomínky na Anglické gymnázium

Jedna zajímavá otázka zněla: Proč jste se rozhodl studovat farmakologii na univerzitě? Michal řekl: Líbily se mi hodiny chemie s panem Emmersonem a hodiny biologie s paní Kerr, takže jsem věděl, že chci studovat přírodní vědy. Pan Emmerson a paní Kerr byli samozřejmě velmi potěšeni, že Michal je nyní lékařem a pomáhá léčit nemocné.

A co Michal řekl o své první návštěvě zpět ve své škole? Bylo skvělé vrátit se po tak dlouhé době a setkat se se svými bývalými učiteli. Hodně toho zůstalo stejného, jak jsem si to pamatoval – přátelská, rodinná atmosféra, přemýšliví studenti a oddaní učitelé.

Působivé laboratoře

Ale hodně se toho také změnilo – vylepšená jídelna a zejména nové laboratoře. Jsou velmi impozantní a téměř se blíží standardům těch, které jsem zažil ve farmaceutickém průmyslu. Současní studenti ECP mají velkou výhodu, že mohou tyto laboratoře používat, a jsem si jist, že jim pomohou inspirovat mnoho studentů, kteří se na univerzitě budou věnovat vědě nebo medicíně, stejně jako já.