Pocta Michalovi Mejstříkovi

Share this article

Anglické gymnázium je zarmouceno zprávou o nedávném úmrtí pana Michala Mejstříka. V České republice byl známý převážně jako vynikající ekonom, avšak na naší škole si ho pamatujeme především jako nadšeného stoupence Anglického gymnázia.

Kariéra

Michal Mejstřík vystudoval ekonometrii na Vysoké škole ekonomické v Praze a poté pracoval v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd. Studoval také na London School of Economics a v roce 1997 se stal profesorem ekonomie na Univerzitě Karlově. Ve své profesní kariéře působil v mnoha akademických a profesních institucích po dobu více než třiceti let.

Nadace ECF

Na počátku devadesátých let byl pan Mejstřík již uznávaným ekonomem. V té době byla Praha optimistickým a vzrušujícím místem. Ale když paní Ann Lewis a nadace English College Foundation (ECF) spolupracovali s prvním ředitelem Hubertem Wardem na uskutečnění jejich vize o otevření školy s výukou v angličtině, ačkoli po čtyřiceti letech komunismu byla obrovská touha po nových projektech, přirozeně na ně pražští rodiče nahlíželi s určitou dávkou podezření. Kdo byli tito cizinci a proč chtěli otevřít školu v Praze? Věděli vůbec, co dělají? I když se nám to nyní zdá úžasné, tenkrát neexistovala žádná záruka, že jejich mise uspěje.

První student Anglického gymnázia

Pan Mejstřík byl v té době jedním z klíčových podporovatelů školy. Chápal, o co se její zakladatelé snažili. Svůj závazek k dosažení cílů nové školy potvrdil tím, že jako prvního studenta zapsal svého syna Kryštofa. Vzhledem k významnosti české „vinné révy“ po sametové revoluci to bylo velmi důležité. Jeho podpora a důvěra vůči nové škole byly zásadními aspekty pro přijetí Anglického gymnázia komunitou a mnozí další rodiče následovali jeho krok.

Michal and Lenka Mejstřík with Hubert Ward, ECP’s first Headmaster

Modré dveře Anglického gymnázia se poprvé otevřely 4. září 1994 pro 117 studentů. V loňském roce jsme oslavili naše 25. výročí. Diplom IB u nás získalo už více než 1400 studentů. Převážná většina z nich odešla poté studovat na prestižní univerzity ve Velké Británii i po celém světě. V květnu 2015 na recepci na britském velvyslanectví, u příležitosti 20. výročí školy, hovořil pan Mejstřík dojemně o tom, co škola pro něj a jeho rodinu znamená.

Michal Mejstřík, with Baroness Rawlings and the British Ambassador, Jan Thompson OBE,
at the 20th anniversary reception in May 2015

Zdeněk Tůma o Michalovi Mejstříkovi

Místopředseda správní rady Anglického gymnázia, a také rodič bývalého studenta této školy, Zdeněk Tůma, Mejstříka dobře znal. Řekl o něm:

„Michal byl muž plný energie a nových nápadů. Nechápal jsem, jak zvládne všechny své aktivity, ale vždy splnil, co slíbil. Spolupracovali jsme téměř třicet let na různých akademických i obchodních projektech a pokaždé to bylo příjemné. Bude chybět nejen své rodině.“

Vyjadřujeme paní Lence, Kryštofovi a celé rodině i přátelům pana Mejstříka upřímnou soustrast.