Stipendium prince z Walesu

Share this article

The ECP Prince of Wales Scholarship

Patron Anglického gymnázia, Jeho královská výsost princ z Walesu

The English College in Prague – Anglické gymnázium, o.p.s., s potěšením oznamuje, že Jeho královská výsost Princ Charles, patron školy, udělil souhlas se zaštítěním nového sociálního stipendia. Stipendium prince z Walesu umožní studium na Anglickém gymnáziu nadějnému českému studentovi ze znevýhodněných podmínek.

Přijímáme přihlášky na nové Stipendium prince z Walesu od žáků, kteří jsou v současné době v 7. nebo 9. ročníku české základní školy. Úspěšný uchazeč obdrží plné stipendium po dobu šesti nebo čtyř let v závislosti na věku, ve kterém k nám v září 2019 nastoupí. Stipendium bude uděleno studentovi, který by se jinak z finančních důvodů neucházel o studium na soukromé škole. Než bude stipendium uděleno, finanční situace rodiny žadatele bude přezkoumána.
Ředitel Anglického gymnázia v Praze (ECP), Dr. Nigel Brown, uvedl: „Toto stipendium přispěje k vyváženosti stipendijních programů ECP. Díky našim zakládajícím patronům, kterými jsou Jeho výsost princ z Walesu a prezident Václav Havel, bude od září 2019 možné poskytnout dvěma mladým lidem přístup ke vzdělání na ECP. Stane se tak navíc v roce, ve kterém naše škola oslaví 25. let od doby, kdy v září 1994 poprvé otevřela své brány studentům.“

Jak se přihlásit

Pokud si myslíte, že by akademické vzdělání, které Anglické gymnázium poskytuje, bylo pro Vaše dítě prospěšné a chtěli byste zažádat o Stipendium prince z Walesu, stáhněte si prosím přihlášku a odešlete vyplněný formulář koordinátorce přijímacího řízení, paní Ireně Smetánkové, společně s motivačním dopisem Vašeho dítěte v anglickém jazyce, v délce 400 až 800 slov, který zdůvodní, proč chce studovat na Anglickém gymnáziu. Kandidáti také budou muset složit přijímací zkoušky z češtiny, angličtiny, matematiky a nonverbální test. Zájemci také absolvují pohovor v angličtině se členy výběrové komise složené z ředitele a tří nezávislých externích členů. Uzávěrka přihlášek je 23. dubna 2019.

Přijímací zkoušky se budou konat dne 2. května 2019 na Anglickém gymnáziu a pohovory se uskuteční v pondělí 6. května 2019.