Nový předseda správní rady školy

Share this article

Denis Keefe

Anglické gymnázium má nového předsedu správní rady. Pan Denis Keefe však není pro ECP nikým neznámým. Ačkoli byl do správní rady jmenován teprve v roce 2019, jedná se o jeho druhé funkční období po několikaleté přestávce. Dnes poprvé povede zasedání správní rady ECP, i když to bohužel bude online z jeho domova ve Velké Británii. 

Univerzity v Cambridgi a Oxfordu

Pan Keefe vyrůstal v Essexu a navštěvoval zde gymnázium a poté univerzity v Cambridge a Oxfordu. Následně v roce 1982 vstoupil do britských diplomatických služeb. Jeho první mise ho během studené války zavedla do Prahy, kde působil jako druhý tajemník na britském velvyslanectví a řídil kontakty velvyslanectví s disidenty, včetně Václava Havla. Během své význačné kariéry působil pan Keefe také jako britský velvyslanec v Gruzii a vyslanec a zástupce vedoucího mise v Moskvě. Diplomatickou kariéru ukončil na pozici britského velvyslance v Srbsku a od roku 2019 je členem vrchního řídícího štábu Royal College of Defence Studies. Byli jsme potěšeni, když souhlasil se jmenováním do čela správní rady ECP. * 

Člen správní rady Anglického gymnázia v letech 1998-2002 

Pan Keefe už gymnázium dobře zná. Při své druhé misi do Prahy ve funkci zástupce vedoucího mise v letech 1998 až 2002 byl ve správní radě ECP. Z té doby, kdy byl ředitelem ECP Albert Hudspeth, má krásné vzpomínky na studenty i zaměstnance školy. Pan Keefe má šest dětí, z nichž čtyři navštěvovaly základní školu v Praze, a hovoří česky.

Denis Keefe

Pan Keefe řekl:

„Jsem rád, že se mohu vrátit do správní rady Anglického gymnázia. Je úžasné vidět, jak se škola za posledních 25 let posunula, a to díky práci inspirativních ředitelů i učitelů, energii studentů a podpoře jejich rodičů. Je mi ctí nastoupit do čela správní rady po paní Ann Lewis, jedné ze zakládajících členů rady školy. Vyhlídky ECP jsou velmi slibné, navzdory potížím, kterým nyní v době pandemie všichni čelíme. Těším se na spolupráci s vámi všemi na budování budoucnosti Anglického gymnázia a jeho studentů.“

Knihovna Lorda Holma 

Funkci pan Keefe přebírá po zakládající člence správní rady Ann Lewis, která byla v jejím čele od roku 2016. Jsme rádi, že paní Lewis zůstává v radě jako členka a jsme jí vděčni za její vedení. Těšíme se, až pana Keefa přivítáme zpět v budově na prezenčních schůzích rady, které se budou konat v nově zrekonstruované knihovně, a také až budeme mít příležitost oficiálně poděkovat paní Lewis za její službu škole, jakmile budou zrušena omezení kvůli pandemii nemoci Covid.

*Úplný životopis Denise Keefa naleznete na stránkách ECP v sekci Lidé.